سرویس ها

مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی اتوماسیون، بهینه سازی انرژی و مانیتورینگ:

  • پایش پارامترهای محیطی وکنترل دستگاه ها و هوشمند سازی سیستم
  • مشاوره در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
  • سیستم های مانیتورینگ آنی (Real-time) و 24 ساعته
  • طراحی پنل های کاربری

طراحی و ساخت مدارهای خاص الکترونیکی:

  • تولید دستگاه ها به صورت تک عددی
  • تولید دستگاه ها به صورت OEM
  • بررسی و اجرای ایده های خاص