سیستم اتوماسیون گلخانه

به دلیل محدودیت های منابع آبی که کشورهمواره با آن روبه رو بوده نیاز به گلخانه ها بیش از پیش گردیده است و توسعه کشت گلخانه ای می تواند به صورت یک راهکار مناسب باشد.ازطریق سیستم کنترل گلخانه می توان به این مهم دست یافت.

مزایای کشت گلخانه ای:

 • افزایش تولید
 • افزایش کیفیت محصول تولیدی
 • صرفه جویی در میزان آب مصرفی
 • استفاده از اراضی غیر قابل کشت توسط روش هیدروپونیک
 • صرفه جویی در هزینه های تولیدی

سیستم کنترل هوشمند گلخانه:

از طریق سیستم کنترل هوشمند گلخانه (سیستم اتوماسیون گلخانه) می توان کلیه پارامترهای آب و هوا را توسط دستگاه اندازه‌گیری پارامترهای آب و دستگاه اندازه‌گیری پارامترهای هوا به صورت آنی از طریق اینترنت و SMS و سیستم های ارتباطی دیگر مانیتورینگ و کنترل نمود، همچنین امکان نمایش از طریق نمایشگر دستگاه ها امکان پذیر می باشد، یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه ارائه گراف ها و نمودار های مربوط به پارامترها می باشد. از طریق ابزارهای کنترلی (پورت کنترلرها ) می توان نسبت به خاموش و روشن نمودن دستگاه ها اقدام نمود و کلیه تجهیزات گلخانه را به صورت ریموت کنترل نمود. کلیه فعالیت ها به صورت اتوماتیک و دستی توسط کارشناس گلخانه قابل انجام می باشد.به عنوان مثال از طریق سیستم اتوماسیون گلخانه می‌توان نسبت به اندازه‌گیری دما و رطوبت و کنترل آن اقدام نمود.

مزایای استفاده از اتوماسیون گلخانه:

 • امکان تطبیق با شرایط پرورشی از قبیل گلخانه های هیدروپونیک، کشت در بستر خاک و ....
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • کاهش هزینه های جاری گلخانه از قبیل کود، CO2 و ...
 • افزایش بهره وری و کیفیت نهایی محصولات تولیدی
 • جلوگیری از خطای نیروی انسانی و امکان مراجعه به نمودارها و شرایط گلخانه
 • امکان تغییر وضعیت از حالت اتوماسیون به حالت دستی و بالعکس (به صورت ریموت)
 • قابلیت کنترل از راه دور
 • نمایش کلیه پارامتر ها برروی نمایشگر

فایل های پیوست: