دستگاه اندازه گیری پارامترهای هوا (اتوماسیون گلخانه)

موارد استفاده دستگاه:

 • گلخانه ها
 • مراکز پرورش گل وگیاه

قابلیت های عمومی:

این دستگاه میزان دما و رطوبت، دی اکسید کربن و نور را اندازه گیری می کند.در این دستگاه قابلیت این نیز وجود دارد که هر یک از پارامترهای فوق را توسط گراف و نمودار نمایش داد و در بازه های مورد نظر میزان آنها را پایش نمود. با اتصال کلیه تجهیزات گلخانه از قبیل سیستم های سرمایشی، گرمایشی، سیستم روشنایی و ... به پورت کنترلرها می توان نسبت به تنظیم میزان هر یک از پارامترهای فوق در سالن اقدام نمود..

قابلیت های تکنیکی:

 • اتصال به شبکه اینترنت و LAN
 • ولتاژ ورودی 100-240 V
 • فرکانس 50/60Hz
 • پروب دما (125+/55-)
 • قابلیت کالبیراسیون سنسور دما
 • بازه اندازه گیری سنسور رطوبت (0-100%)
 • قابلیت کالبیراسیون سنسور رطوبت
 • بازه اندازه گیری Co2 (0-5000 ppm)
 • قابلیت کالبیراسیون Co2

مدل دستگاه:

 • GH300-A

فایل های پیوست: